eu founds
logo polska
logo eu

Audience Network Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

POIR 2014-2020

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie świadczenia innowacyjnej usługi w postaci systemu „OnAudience Big Data Analytics Platform”.

Wartość projektu:

9 054 000,00 PLN (netto)

Wkład EFRR:

5 128 800,00 PLN